Handelsbetingelser

Generelt omkring Website & Webshop inkl. Mobil version.

Når website/Webshoppen leveres på jeres webhotel overtage I den fulde kontrol over jeres nye website / webshop i et open source software system. Derefter har i det fulde ansvar for jeres website/webshop og alt indholdet der på.

Er der omkostninger til en 3. parts leverandør (Fx. Webhotel, domain, nets, o.s.v.) står dette for kundens egen regning.

Ved webshop er det ejerens eget ansvar at indgå en betalingsaftale med NETS, hvis der ønskes kortbetaling på siden.

For support / Hosting som er tilkøb til disse løsninger faktureres med en bindingsperiode på 12 måneder.

Ved tilkøb af bladre katalog til website/webshop vil der være en bindings- periode på 12 måneder, og der vil blive faktureret for 12 måneders drift.

Ved flytning af løsning fra vores webhotel til andet webhotel vil dette blive beregnet ud fra almindelig timepris.

Opsætning af mail konto er ikke en del af standard opsætningen.

Der er 3 måneders opsigelse på produkter med 12 måneders binding.

 

Generelt omkring SEO No Cure No Pay:

Ved indgåelse af denne aftale er der 12 måneders binding. Ønsker man at opsige aftalen skal dette ske senest 3 måneder før den dato i måneden, hvor løsningen er blevet faktureret.

Betaling af denne løsning er driften pr. måned pr. ord der er placeret på side 1 på Google.dk, medmindre anden særaftale er indgået heriblandt SEO tiludlandet.

Ved misligeholdelse af betaling kan dette medføre, at der faktureres et beløb svarende til, det fulde beløb for den resternede periode. Dette beløb vil dog blive reguleret efter det resultat synlighedsraporterne angiver ved aftalens ophør.

Såfremt Vores SEO sider forsvinder ved sletning eller flytning til ny website og derfor fjerner online aktiviteten, vil dette medføre at der vil blive faktureret et beløb svarende til minimum 50% af den aftalte drift af den resternende periode, hvis ikke der straks bliver rådet bod på fejltagelsen. Dette gælder også ved længervarende (uge/uger) nedetid på website/web- shop, som ikke er hosted hos Marketing Manager.

 

Generelt omkring SEO Budget/Enterprise:

Ved denne aftale er der 12, 24 eller 36 måneders binding. Ønsker man at opsige aftalen skal dette ske senest 3 måneder før den dato i måneden, hvor løsningen er blevet faktureret. Der faktureres 6 eller 12 måneder forud

 

Generelt omkring Adwords Budget/Enterprise:

Ved indgåelse af denne aftale er der 12 måneders binding. Ønsker man at opsige aftalen skal dette ske senest 3 måneder før den dato i måneden, hvor løsningen er blevet faktureret. Der faktureres 6 eller 12 måneder forud.

Generelt omkring Lej en SEO Ekspert:

Der betales 3 måneder forud ved accept af denne aftale. Der er 1 måned opsigelse på løsningen.

Der er bindingsperioder på henholdsvis 3, 6 og 12 måneder.

 

Øvrige forretningsbetingelser:

Uanset hvilken aftale man ønsker at opsige skal dette altid ske skriftligt. Opsiger man ikke sin aftale vil denne automatisk blive forlænget med 6 måneder indtil rettidig opsigelse modtages på skrift.

Marketing Manager kan dog opsige alle aftaler med 30 dages varsel. Ligeledes skal dette også ske på skrift.

Forekommer der ændringer ved flytning og ligende skal kunden oplyse Marketing Manager om dette.

Ved tab af data fralægger Marketing Manager sig et hvert ansvar for dette. Skulle der ske ændringer i ovenstående forretningsbetingelser skal dette varsles mindst 3 måneder for dette vil træde i kræft.

 

Betalingsbetingelser:

Rettidig betaling skal ske inden for 8 dage fra faktureringsdatoen. Ved for sen betaling skal der påskrives renter i henhold til renteloven (2% pr. måned af det skyldige beløb) fra forfaldsdatoen.

For hver gang denne påskrivning vil der blive påskrevet et gebyer på kr. 100,-

Der vil blive foretaget 3 påmindelser med minimum 10 dages mellemrum. Efter dette vil der tilsendes et betalingspåkrav.

Hvis ikke betalingspåkravet vil blive overholdt og Marketing Manager ikke har modtaget denne inden for 5 dage efter betalingspåkravet, vil Marketing Manager forbeholde sig retten til at overgive restancen til en tredjepart i forbindelse med inkasso.